Deutsch-tschechische Multiplikator_innenschulung

Die deutsch-tschechische Multiplikator_innenschulung ist eine Weiterbildung der djo – Deutsche Jugend in Europa. Zielgruppe sind Fachkräfte und junge Engagierte der (internationalen) Jugendarbeit mit und ohne Fluchterfahrung. Sie findet jährlich im Herbst in der djo-Jugendbildungsstätte Spukschloss Bahratal in Sachsen statt. In drei Tagen lernen die Teilnehmenden Grundlagen des Projektmanagements kennen, erproben erlebnispädagogische Methoden und entwerfen erste eigene Projektanträge.

In diesem Jahr findet sie vom 01.06.2018 - 03.06.2018 statt. Eine Ausschreibung folgt.

Německo-české školení pro multiplikátory je nabídkou dalšího vzdělávání organizace djo – Deutsche Jugend in Europa. Cílovou skupinou jsou kvalifikovaní pracovníci a mladí angažovaní lidé aktivní v (mezinárodní) práci s mládeží s vlastní uprchlickou zkušeností i bez. Školení se koná každoročně na podzim ve vzdělávacím středisku djo Spukschloss v Bahratalu v Sasku. Během tří dnů poznávají účastníci základy projektového managementu, zkouší metody zážitkové pedagogiky a vypracovávají své první projektové žádosti.

 

Kontakt

Theres du Vinage
Referentin für Kulturelle Jugendbildung
Mail: theres-duvinage@djo.de
Tel: 030/446 77 8-18